06 51 303 223 info@topmediation.nl

Ook bij scheiding

Ook bij of na (echt)scheidingen kan een mediator van grote meerwaarde blijken te zijn.
De voordelen die bij iedere conflictbemiddeling gelden, gelden zeker ook hier.

Bedenk bovendien dat als er kinderen in het spel zijn, het ‘on speaking terms’ blijven van extra groot belang is; juist dan namelijk kan veel beter in goed overleg en in een informele sfeer gepraat worden, dan dat advocaten rechtszaken voeren in een poging om ‘oplossingen af te dwingen’.
Dat mediation stress bij partijen minimaliseert, bespaart de kinderen onnodige spanningen in de toch al moeilijke tijd die ze doormaken.

Op 25 november 2008 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ aangenomen. Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, bent u uit hoofde van die wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij helpen u desgewenst bij het opstellen daarvan middels bijvoorbeeld onze modelovereenkomst.

Laat de zelftest op onze site u helpen te bepalen of mediation voor u een oplossing kan zijn.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!