06 51 303 223 info@topmediation.nl

Tarieven

Gratis:

Een intake-gesprek vooraf van 30 minuten en zonder enige verplichting – telefonisch dan wel ‘in real life’ – is altijd gratis. Neem gerust contact met ons op en vraag naar zo’n intake-gesprek: we zitten voor u klaar.

Tarieven worden altijd vooraf helder gecommuniceerd; wij calculeren als volgt:

Mediation:

De praktijk leert ons dat mediationkosten vrij constant zijn: gemiddeld zijn 4 tot 7 mediationgesprekken van anderhalf tot hooguit twee uur voldoende om tot een overeenkomst te komen. Uiteraard bepalen factoren als de complexiteit van het geschil en de wijze van communiceren door de gesprekspartners in belangrijke mate de benodigde tijd om een goed resultaat te kunnen bereiken.

De tarifering betreft de voorbereiding, de mediationgesprekken alsook de verslaglegging door de mediator achteraf.

De vergoeding bedraagt € 110,00(*) per uur (voor particulieren is dat inclusief 21 % BTW) plus eventuele overige kosten zoals reiskosten en de huur van een spreekruimte. Reis- en spreekruimtekosten zijn niet aan de orde als u op een kantoor van TopMediation (Limmen of Alkmaar) afspreekt.
N.B.: Als de mediation-aanvraag via mediatorsvergelijken.nl c.q. 4offertes.nl tot stand komt, is het minimaal aantal af te nemen betaalde uren 5.

Houd bij een echtscheiding ook rekening met griffierechten; zie hier voor meer informatie.
Ook kosten voor in te schakelen derde partijen zoals een accountant, notaris of fiscalist komen voor rekening van de partijen zelf.

Bij mediation kunt u de kosten vaak delen met de andere partij; u kunt dan bovenstaande tarieven voor uzelf bijvoorbeeld halveren.

Coaching en begeleiding:

Een coachingstraject bestaat veelal uit een sessie of zes en elke sessie duurt 55 minuten.
In overleg kan hier vanaf geweken worden.

De vergoeding bedraagt € 110,00(*) per sessie (voor particulieren is dat inclusief 21 % BTW) plus eventuele overige kosten zoals reiskosten en de huur van een spreekruimte. Reis- en spreekruimtekosten zijn niet aan de orde als u op kantoor bij TopMediation (Limmen of Alkmaar) afspreekt.

Trainingen, workshops en lezingen:

Overeenstemming over kosten en inhoud worden in goed onderling overleg vooraf bereikt en vastgelegd; nooit verrassingen achteraf.

 

In sommige gevallen nemen derde partijen de kosten van cliënten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening:

Neemt u bijvoorbeeld contact op met uw zorgverzekering. Zij zijn wellicht bereid een budget beschikbaar te stellen, waarmee u bij ons zorg en ondersteuning inkoopt. Het is immers ook in hun belang dat u uw best doet om zaken op te lossen, die anders later voor veel hogere (zorg)kosten kunnen zorgen.

Neemt u ook contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar als u die hebt. Daar geldt namelijk ook dat het in hun belang kan zijn als met bijvoorbeeld mediation conflicten worden opgelost, die anders in een later stadium via lange en dure juridische procedures zouden moeten worden uitgevochten. De goede kans op een besparing op toekomstige juridische kosten kan hen vaak over de streep trekken om bij te dragen in de kosten van mediaton.

En neemt u – indien relevant – contact op met de school of de werkgever en vraag naar een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Immers, ook die partijen kunnen belang hebben in de oplossingen die u nastreeft en de verbetering van de situatie.

Ook gemeenten en andere (zorg)instellingen zijn soms bereid een financiële bijdrage te leveren.

Locaties:

Wij beschikken in Limmen en Alkmaar over eigen locaties, maar het is ook mogelijk dat de mediator of coach naar een andere afgesproken plek komt. Voor mediation geldt dat de plek waar de mediation plaatsvindt neutraal is; en dat alle partijen het eens zijn over die neutrale, veilige plek. 

(*) Tarief 2024; reken op jaarlijkse inflatiecorrecties.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!