06 51 303 223 info@topmediation.nl

De praktijk van mediation

U en de andere partij kiezen voor mediation omdat u de vele voordelen ervan begrijpt. Maar wat dan? Hieronder leest u hoe het stappenplan eruit kan zien:

1. Eén (of beide) partij(en) neemt contact op met TopMediation; de procedure wordt kort doorgesproken en contactgegevens worden uitgewisseld;

2. De mediator neemt (indien nodig en indien zo afgesproken) contact op met de andere partij;

3. Als beide partijen akkoord gaan, worden praktische afspraken gemaakt over tijd en locatie;

4. Partijen krijgen diverse zaken toegestuurd zoals een Mediation-Overeenkomst (met praktische informatie over vergoedingen en de ‘spelregels’ inzake de mediation);

5. Partijen verschijnen op de eerste sessie, op ‘neutraal terrein’. Dat kan zijn voor een intake-gesprek van maximaal een half uur (dat is altijd vrijblijvend en kosteloos), of direct al voor de eerste sessie van één tot anderhalf uur. Zelfs een combinatie van beide is mogelijk. Vooraf worden hierover op initiatief van de mediator duidelijke afspraken gemaakt;

6. Als nodig dan volgen meer mediationsessies (de meeste mediations duren – alle mediationtijd bij elkaar opgeteld – tussen de twee en negen uur);

7. In ongeveer 80% van de mediations komt het tot een vaststellingsovereenkomst (deze wordt altijd schriftelijk vastgelegd).

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!