06 51 303 223 info@topmediation.nl

Zelftest

Print deze zelftest (deze pagina) en vul hem in om te ontdekken of mediation een manier is om uw conflict op te lossen.
Denk niet na over wat de ander zou denken en willen, maar maak de afwegingen geheel vanuit uw eigen gezichtspunt.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

 

Ja, want

[  ] ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing

 

[  ] ik heb belang bij een snelle oplossing

 

[  ] ik zal nog vaker met de andere partij(en) te maken hebben

 

[  ] ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb

 

[  ] het gaat (mede) om communicatieproblemen

 

[  ] ik denk dat met mediation misschien ook andere conflicten die ik met de andere partij(en) heb, kunnen worden opgelost

 

[  ] het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

 

Nee, want

[  ] ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt

 

[  ] een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen

 

[  ] ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

 

Ik twijfel, want

[  ] ik weet niet precies waar wij aan beginnen

 

[  ] ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen

 

[  ] ik vind het moeilijk om met de andere partij(en) om tafel te zitten

 

[  ] ik weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken

 

[  ] ik zie weinig mogelijkheden

 

En nu?

Bent u het bij ‘ja’ eens met een of meer van de genoemde argumenten, meldt u zich dan aan voor mediation bij ons.

Twijfelt u of begrijpt u de uitkomst niet, neemt u dan contact met ons op.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!