06 51 303 223 info@topmediation.nl

Martijn van TopMediation had rond januari 2018 verschillende mediationsessies met het bestuur van Vereniging Mensa Nederland. Enkele van de daarbij aanwezige zeven bestuursleden worden hieronder geciteerd:

Martijn heeft een rustige, vriendelijke uitstraling. Hij is zo neutraal als een mediator geacht wordt te zijn. Wanneer nodig herhaalt hij een vraag van iemand, wat helpt in de zoektocht naar de kern. Martijn houdt zich verder zoveel mogelijk op de achtergrond en laat de deelnemers aan het woord. Hierbij heeft hij oog voor of elke deelnemer wel zijn/haar bijdrage heeft kunnen leveren. Invullen doet hij niet, samenvatten van een lang verhaal (..) wel. Daarbij vraagt hij altijd aan de deelnemer(s) of hij het goed samengevat heeft. Wanneer Martijn voorstelt een detail niet teveel uit te diepen of een ander onderwerp te bespreken, controleert hij bij de deelnemers of zij hiermee instemmen. Bij Martijn voel je de ruimte alles te zeggen wat in je opkomt.

Open en pragmatisch begeleidend naar het inzicht dat een ieder vanuit de eigen persoonlijkheid iets bekijkt en beleeft.

Hij heeft laten zien dat hij in staat is uit de vele mogelijke invalshoeken en de vele aspecten die er (kunnen) meespelen, ons die invalshoeken en aspecten te laten bespreken die het mogelijk maken op een efficiënte manier tot elkaar te komen.

En Clazien Moison, voorzitter Mensa Nederland, vatte alle feedback als volgt samen:

Het is fijn om (..) iemand te hebben als Martijn die (..) bij moeilijke vraagstukken zijn vakmanschap inzet. Dit doet hij met open vizier en neutraal naar alle gesprekspartners. Hij ondersteunt door samen te vatten, uitspraken te toetsen en te zorgen dat een ieder aan het woord komt. Met behulp van hem is een goede stap gezet om de relatie te verbeteren en begrip te creëren voor elkaars persoonlijkheid.

Joyce antwoordde als volgt op een vraag van een hulpverlener over hoe het ging (en nam Martijn van TopMediation op in de CC):

Met ons gaat het goed en met de kinderen ook. Bij Martijn gaan de gesprekken goed, kan ook niet anders als je de beste mediator hebt toch?

Anoniem

Martijn is vriendelijk en leidt het gesprek goed. Hij liet ons praten. En wij kregen daarvoor veel ruimte. Door slimme vragen te stellen zorgde hij ervoor dat wij inzicht kregen in elkaars belevingswereld. En uiteindelijk kwam ook het wederzijds respect weer terug. Dat was goed. Maar ook mooi om te zien hoe Martijn dat uiteindelijk bij ons voor elkaar kreeg.

Anoniem

“Wij waren al eens eerder bij een mediator geweest. Maar zonder succes. Toen kreeg ik via via Martijn’s gegevens door en ik had meteen vertrouwen (ik had even gebeld en zijn website bekeken). Maar mijn zakenpartner niet. En ik merkte dat omdat IK met de website van Martijn kwam aanzetten, het eigenlijk al niet goed was. Want alles wat ik zei en deed was verkeerd. Toen heeft Martijn mijn partner gebeld en hem ervan kunnen overtuigen dat hij (Martijn) objectief was. En dat zou blijven ook. We kwamen in gesprek met z’n drieën en na een paar lange gesprekken was alles opgelost. Het verschil met onze vorige poging om er uit te komen was echt groot: dat had ik nooit verwacht. Martijn is heel scherp. En hij straalt eerlijkheid en objectiviteit uit. Naar twee kanten. Zonder dat was het zeker weer mislukt!”

De informatie en de citaten op deze pagina zijn met expliciete toestemming van de betrokkenen geplaatst.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!