Martijn van TopMediation had rond januari 2018 verschillende mediationsessies met het bestuur van Vereniging Mensa Nederland. Enkele van de daarbij aanwezige zeven bestuursleden worden hieronder geciteerd:

Martijn heeft een rustige, vriendelijke uitstraling. Hij is zo neutraal als een mediator geacht wordt te zijn. Wanneer nodig herhaalt hij een vraag van iemand, wat helpt in de zoektocht naar de kern. Martijn houdt zich verder zoveel mogelijk op de achtergrond en laat de deelnemers aan het woord. Hierbij heeft hij oog voor of elke deelnemer wel zijn/haar bijdrage heeft kunnen leveren. Invullen doet hij niet, samenvatten van een lang verhaal (..) wel. Daarbij vraagt hij altijd aan de deelnemer(s) of hij het goed samengevat heeft. Wanneer Martijn voorstelt een detail niet teveel uit te diepen of een ander onderwerp te bespreken, controleert hij bij de deelnemers of zij hiermee instemmen. Bij Martijn voel je de ruimte alles te zeggen wat in je opkomt.

Open en pragmatisch begeleidend naar het inzicht dat een ieder vanuit de eigen persoonlijkheid iets bekijkt en beleeft.

Hij heeft laten zien dat hij in staat is uit de vele mogelijke invalshoeken en de vele aspecten die er (kunnen) meespelen, ons die invalshoeken en aspecten te laten bespreken die het mogelijk maken op een efficiënte manier tot elkaar te komen.

En Clazien Moison, voorzitter Mensa Nederland, vatte alle feedback als volgt samen:

Het is fijn om (..) iemand te hebben als Martijn die (..) bij moeilijke vraagstukken zijn vakmanschap inzet. Dit doet hij met open vizier en neutraal naar alle gesprekspartners. Hij ondersteunt door samen te vatten, uitspraken te toetsen en te zorgen dat een ieder aan het woord komt. Met behulp van hem is een goede stap gezet om de relatie te verbeteren en begrip te creëren voor elkaars persoonlijkheid.

Joyce antwoordde als volgt op een vraag van een hulpverlener over hoe het ging (en nam Martijn van TopMediation op in de CC):

Met ons gaat het goed en met de kinderen ook. Bij Martijn gaan de gesprekken goed, kan ook niet anders als je de beste mediator hebt toch?

Onderstaand citaat is van een klant van TopMediation, die ervoor koos niet zijn naam erbij te laten vermelden, maar op verzoek en alleen voor het natrekken van referenties zijn zijn gegevens beschikbaar:

Martijn is vriendelijk en leidt het gesprek goed. Hij liet ons praten. En wij kregen daarvoor veel ruimte. Door slimme vragen te stellen zorgde hij ervoor dat wij inzicht kregen in elkaars belevingswereld. En uiteindelijk kwam ook het wederzijds respect weer terug. Dat was goed. Maar ook mooi om te zien hoe Martijn dat uiteindelijk bij ons voor elkaar kreeg.

Alle informatie en alle citaten zijn met expliciete toestemming van de betrokkenen geplaatst.

Realiseert u zich dat daar waar bemiddeling nodig is, vaak (iets in de richting van) een conflict speelt. En een conflict is iets waar men meestal niet trots op is. Veel van onze klanten willen daarom liever geen aanbeveling op onze site laten plaatsen. Wij begrijpen dat en wij respecteren dat. Als u als (gewezen) klant van TopMediation toch uw ervaring zou willen delen, al dan niet anoniem, dan zouden wij dat op prijs stellen. Neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Martijn de Deugd

Martijn de Deugd

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!