06 51 303 223 info@topmediation.nl

De grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de ‘Mediatorsfederatie Nederland’ (MfN). Daarmee is een belangrijke stap gezet in de organisatie en de professionalisering van het mediatorsberoep.

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie de publiekswebsite https://mediationnederland.nl/ ontwikkeld. Het doel ervan is het publiek meer bekend te maken met mediation.

Alle gerechtshoven in Nederland beschikken over een structurele doorverwijzingsvoorziening naar mediation: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/mediation-naast-rechtspraak

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!