06 51 303 223 info@topmediation.nl

Onderwerpen bij scheiding

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van zaken die bij echtscheidingen aan de orde komen. Het is verstandig om alvast na te denken over de vraag in hoeverre deze punten ook bij uw scheiding van belang kunnen zijn.

1. Kinderen
Ouderschapsplan (verplicht sinds 2009), met in ieder geval:

  • Dagelijkse zorg (zoals ouderlijk gezag, woonplek en huisregels);
  • School;
  • Sport;
  • Medische zorg;
  • Omgangsregeling (zoals vakanties en bijzondere dagen zoals verjaardagen);
  • Halen en brengen;
  • Financiën (zoals kinderalimentatie en kinderspaarrekeningen);
  • Communicatie.

2. Inkomen
Overzicht inkomsten en uitgaven
Partneralimentatie (hoogte en voorwaarden)
Boedelscheiding
Auto
Overig

3. Woonruimte
Taxatie woning
Verkoop echtelijke woning
Koop nieuwe woning
Hypotheek nieuwe woning
Verzekeringen nieuwe woning
Huurwoning

4. Vermogen en schulden
Saldi bankrekeningen
Spaarplannen
Lijfrente
Kapitaalverzekeringen
Beleggingen
Schulden

5. Testament
Aanpassing van testament
Uitsluitingsclausule

6. Verzekeringen
Ziektekostenverzekering
Opzeggen / omzetten oude gezamenlijke verzekeringen
Schadevrije jaren autoverzekering overdragen
Uitvaarverzekering
Nieuwe verzekeringen afsluiten

7. Pensioen en nabestaandenpensioen
Bepalen status pensioen
Bepalen status nabestaandenpensioen
Voorstel van alternatieven

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!