06 51 303 223 info@topmediation.nl

Hoe weet u of uw mediator een goede mediator is?

De titel ‘mediator’ mag iedereen zich zomaar aanmeten. Zo kan uw buurman zichzelf zonder enige voorbereiding of opleiding vanaf vandaag uitgeven voor mediator en zijn diensten aanbieden. Dat dat onwenselijke situaties kan opleveren, is evident. En dat goede mediators zich graag onderscheiden van de rest, ligt ook voor de hand. Maar wat is een goede mediator en hoe weet u welke mediator goed is?

Een goede mediator heeft (1) een goede, gecertificeerde opleiding gevolgd, (2) staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor register-mediators en (3) heeft voldoende relevante praktijkervaring opgedaan om u optimaal te kunnen helpen. De mediators bij TopMediation voldoen aan deze criteria.

MfN – Mediatorsfederatie Nederland
De Mediatorsfederatie Nederland houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitsstelsel daarvan. In het MfN-register (voormalig NMI register) staan enkel mediators ingeschreven die zich hebben verplicht zich te conformeren aan alle (kwaliteits)eisen en richtlijnen die het MfN hanteert. Dat betekent dat u erop mag rekenen dat deze MfN-registermediators hun zaakjes goed voor elkaar hebben en dat ze u professioneel en correct ter zijde zullen staan.
Alle mediators van TopMediation zijn MfN-registermediators.

Klachtenregeling
Het gegeven dat uw mediator aangesloten is bij het MfN, verzekert u er ook van dat als u ontevreden zou zijn over het functioneren van uw MfN-registermediator, u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) te Rotterdam. De SKM draagt de kosten van de klachtbehandelaar. Komen klachtbehandelaar, mediator en u niet tot een oplossing? Dan zou u uw klacht kunnen voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Meer informatie over deze procedures vindt u op de website van de MfN.

De MfN-registermediator staat voor kwaliteit
MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen) en vallen onder een klacht- en tuchtrecht. Zij hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen
en assessment afgelegd, beschikken over voldoende praktijkervaring en houden kennis en vaardigheden continu op peil. De MfN-registermediator staat voor kwaliteit.

Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samen leving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de titel MfN-registermediator mogen voeren. U herkent een MfN-registermediator aan het logo elders op deze pagina.

Wij hebben deze informatie voor u beschikbaar in een nette flyer.
TopMediation werkt uitsluitend met gecertificeerde MfN-registermediators.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!