06 51 303 223 info@topmediation.nl
Hoe weet u of uw mediator een goede mediator is?

De titel ‘mediator’ mag iedereen zich zomaar aanmeten. Zo kan uw buurman zichzelf zonder enige voorbereiding of opleiding vanaf vandaag uitgeven voor mediator en zijn diensten aanbieden. Dat dat onwenselijke situaties kan opleveren, is evident. En dat goede mediators zich graag onderscheiden van de rest, ligt ook voor de hand. Maar wat is een goede mediator en hoe weet u welke mediator goed is?

Een goede mediator heeft (1) een goede, gecertificeerde opleiding gevolgd en (2) heeft voldoende relevante praktijkervaring opgedaan om u optimaal te kunnen helpen. De mediators bij TopMediation voldoen aan deze criteria.

MfN – Mediatorsfederatie Nederland
De Mediatorsfederatie Nederland houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitsstelsel daarvan. In het MfN-register (voormalig NMI register) staan enkel mediators ingeschreven die zich hebben verplicht zich te conformeren aan alle (kwaliteits)eisen en richtlijnen die het MfN hanteert. Dat betekent dat u erop mag rekenen dat deze MfN-registermediators hun zaakjes goed voor elkaar hebben en dat ze u professioneel en correct ter zijde zullen staan.

De MfN-registermediator staat voor kwaliteit
MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen).

MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen en een praktijk-examen (assessment) afgelegd en beschikken over voldoende praktijkervaring. De MfN-registermediator staat voor kwaliteit.

Kwaliteit gegarandeerd
Alle mediators van TopMediation hebben minstens enkele jaren in dit kwaliteitsregister ingeschreven gestaan; zij verstaan dus zeker hun vak.

Over de

KWALITEIT

van uw

MEDIATOR

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!